Nu sjösätts nya damtvåan

Inför spelåret 2017 har fotbollsdistrikten i Götaland gått samman för att skapa ett gemensamt serieupplägg för division 2, damer. Elva distriktsbaserade serier med varierande antal lag blir nu åtta distriktsövergripande serier med tolv lag i varje. Den viktigaste förändringen blir att det tidigare kvalspelet för seriesegrarna försvinner. Nu går de åtta seriesegrarna upp på de åtta division 1-platser som Götaland förfogar över inför varje säsong.

96 lag ska spela i de nya division 2-serierna och distrikten har tillsammans förberett omläggningen i drygt två år. Det har betytt att antalet division 2-lag minskats, bl.a. genom att de U-lag som spelat i division 2 i några av distrikten nu fått flytta ner till division 3 men också att fler lag än vanligt flyttats ner efter avslutat seriespel 2016. Götalandsdistrikten har nu sammanställt ett förslag till seriesammansättning för de åtta division 2-serierna.
Föreningarna ska senast den 1 november yttra sig över förslaget.