3-manna för 6-7 åringar

Succé för söndagens sammandrag för 6-7 åringar. Spelare, ledare och föräldrar var väldigt nöjda efter dagens drabbningar där alla fick delta med liv och lust och det var ständigt nya situationer att agera i.

Nästa tillfälle 18/6 i Bäckefors kl 10-12.