Förstagångs licensiering för ungdomar födda 2002

Den 31 mars gäller viktig information om registrering av spelare.

Spelare födda 2002
Viktigt att informationen delges berörda lag och ledare i föreningen. Vi påpekar att registrering av spelare är ett föreningsansvar, detta ska inte läggas på enskilda lag.

Det år spelaren fyller 15 år, dvs är födda 2002, övergår hen från registrering "fotboll ungdom" registrering "fotboll" (Första gångs licensiering)vilket i praktiken innebär seniorregistrering.

Detta görs enklast senast den 31 mars genom att spelaren uppdateras från "fotboll ungdom" till "fotboll". Om detta inte görs försvinner spelarna från Fogis och man får registrera in sina aktiva spelare på nytt, nu som "fotboll". Intyg från föräldrar krävs för att föreningen ska licensiera spelaren.