Motioner

Motioner till Representantskapsmötet Torsdag 16 november skall vara DFF tillhanda senast 30/8-2017
Förening får, senast före 1:a september, till DFF-styrelsen inge skriftligt förslag i ärende, som avses i 5 § p 1-2, att föreläggas representantskapsmötet respektive år. Förslag som inte har inkommit senast innan 1:a september får inte behandlas vid sammanträdet.

Motioner till DFF Årsmöte Torsdag 1 mars 2018 skall vara DFF tillhanda Senast 1 november 2017.