Fortbildning Nya Spelformer

Dags att boka in den 7 april då vi skapar bra förutsättningar för att få ett givande spel i de nya spelformerna. Tillsammans med Magnus Edlund från Svenska Fotbollsförbundet får vi en inblick i tankarna kring dessa och får möjlighet att även se live för att skapa bra grund för våra unga spelare.
Lägg märke till att de olika spelformerna är uppdelade så man kan t.ex välja att endast delta vid 3v5 och 5v5.

Anmälan sker till Dalslands FF:s kansli:
dalslandsff@telia.com
Tel 0530-10181

...