Inbjudan informationsträff för Barn & Ungdomsfotbollen 2018