Representantskapsmöte 15 november 2018

Information om Representantskapsmöte 15 november 2018
är nu utsänt till era kanslier med uppmaning om att sända vidare till föreningens ordförande
Föreningen gör sin anmälan på representant samt suppleant senast 30 september
Skriftliga ärenden /förslag skall inkomma DFF senast 1 september