Kansliet på utbildning

Kanlipersonalen är på utbildning tisdag 5 november och onsdag 6 november. Vi är åter på plats torsdag 7 november.