Karl-Erik Nilsson besöker Dalsland

I samband med att Dalslands FF bjudit in representanter från samtliga kommuner i distriktet till en dag där man bland annat kommer diskutera fotbollens nytta i samhället kommer Svenska Fotbollsförbundets ordförande Karl Erik Nilsson att delta för att ge förbunderts syn på samhällsnyttan fotbollen faktikst bidrar med både på lång och kort sikt. Träffen går av stapeln på Tingshuset i Mellerud torsdag 21 februari.

...