Lediga tränare

Som ett led i att ge tränare möjlighet att hitta uppdrag i våra klubbar finns ett formulär att anmäla sig på som innebär att det puliceras på vår sida att läsa för intresserade.

Anmälan till tränarlista: https://dalsland.svenskfotboll.se/utbildningar/lediga-tranare/

Lista på lediga tränare: https://dalsland.svenskfotboll.se/utbildningar/lediga-tranare/lista-pa-lediga-tranare/