Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond

Ansökan om stipendium ur minnesfonden ska vara inkommen senast den 13 september.
Sökande, som kan vara enskild person eller förening, ska genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt ha främjat ungdomsfotbollen i Sverige.

Mera information (PDF-dokument, 191 kB)