Coronaviruset Uppdaterad 3 april

Uppdaterad: 1 april 17:00: Folkhälsomyndigheten har den 1 april 2020, för att motverka spridningen av covid-19, meddelat nya allmänna råd, bl.a. att idrottsföreningar bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare. I de nya allmänna råden uppmanas föreningar också att skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. SvFF:s skarpa rekommendation är att hela svensk fotboll, förbund och föreningar, följer dessa allmänna råd. Se länk till de uppdaterade riktlinjerna längre ner på den här sidan. Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter. Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden. Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på tävlingsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer i alla lägen först – det har varit utgångspunkten både för de beslut som styrelsen fattat gällande SvFF:s tävlingar, och för de rekommendationer man har tagit fram till distriktsförbunden avseende distriktens tävlingar. Samtidigt är det viktigt att den lokala verksamhet som ändå kan bedrivas fortsätter – det är också av betydelse för folkhälsan. SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid. Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

SvFF krisplan och Dalslands FF: s plan för genomförande av tävling/träningsverksamheten under Coronautbrottet!

Svenska Fotbollsförbundet antog den 25/3 en krisplan för förbundets tävlings/träningsverksamhet och gav samtidigt rekommendationer för distriktens dito. Där ges ganska klara direktiv hur man tycker att Sverige ska agera i en tid där smittspridning pågår och förmodligen inte kommer att minska inom en snar framtid. Några utdrag från krisplanen är viktiga att ta fram och tänka extra på.
Uppdaterad 2 april kl. 10.00 https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/

Klicka på rubriken för att läsa fortsättningen.

Man har också, efter att ha vägt samman de synpunkter som inkommit från bl.a. SvFF:s distriktsförbund och intresseorganisationerna, strävat efter tydlighet och enhetlighet i de åtgärder som nu ska verkställas och kommuniceras.

Det är viktigt att hålla igång de organiserade idrottsaktiviteterna och föreningslivet.
SvFF delar Folkhälsomyndighetens syn och uppmuntrar lokalt idrottande som inte inbegriper resor, men att till varje pris genomföra en traditionell tävlingsverksamhet för seniorer som också innebär resor inom landet är inte lika viktigt. Hälsa kommer alltid före tävling.


SvFF:s styrelse vill dock betona vikten av att svensk fotboll håller ihop och att vi så långt som möjligt upprätthåller en gemensam linje, även i fråga om distriktsverksamheten.

När det gäller distriktens tävlingsverksamhet är SvFF:s rekommendation att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus.

Sedvanlig lokal träningsverksamhet och träningsmatcher bör därför kunna genomföras, men SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten.

I rådande läge bör det prioriteras att hålla igång fotbollen, men inte att genomföra tävlingsmatcher till varje pris. Därmed undviker man också diskussion och oro kring, och bedömningar av, om det är rimligt för en förening att spela tävlingsmatch om en eller flera spelare i laget uppvisar förkylningssymptom.

Om SDF väljer att starta upp tävlingsverksamheten som planerat, är det SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet, vid den prövning som görs, tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom.

I fråga om matcher för barn upp t.o.m. 12 år – d.v.s. där det varken sätts samman en tabell eller koras segrare – kan utgångspunkten vara att genomföra de lokala matcherna som planerat, dock alltid med iakttagande av myndigheternas aktuella råd och riktlinjer.

Regeringen har den 27 mars 2020, efter förslag från Folkhälsomyndigheten, beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Förbudet, som träder i kraft den 29 mars 2020, gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa denna förordning, och det är SvFF:s skarpa rekommendation att följa förbudet även vid fotbollsaktiviteter som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i lagens mening. Enligt Polismyndigheten ska i begreppet "deltagare" inräknas publik, men däremot inte spelare, ledare, funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören

Med ovanstående riktlinjer i fokus har Dalslands FF kommit överens om följande gällande distriktets verksamhet:

Damer div 2 Norra Götaland skall spelas som enkelserie. Detta innebär att seriens första hälft av matcher stryks ur tävlingsprogrammet. Starten av serien sker enligt den tidigare fastställda serieplaneringen.

Alla Dalslands tävlingsserier Div. 4 Damer samt Div. 5,6 och 7 Herrar skjuts upp, matcher kommer läggas inställda i Fogis fram till start datum , detta återkommer TK med när omgångstart är beslutad

Dessa serier spelas som enkelserier och startar i juni med höstomgångens spelordning som tävlingsgrundande. Ett fast datum i juni måste vara flexibelt då de olika serierna beroende på antalet lag ej blir samma.

Serierna spelas och avslutas med kvalspel som synkroniseras i enlighet med SvFF:s kvalspelför förbundsserierna.

Observera att Div.7 Herrar redan är lottad som en enkelserie där vi skjuter fram matchstarten tills i augusti. Serien lottas inte om utan datumen på matcherna flyttas bara framåt

I fråga om matcher för barn upp t.o.m. 12 år – d.v.s. där det varken sätts samman en tabell eller koras segrare – kan utgångspunkten vara att genomföra de lokala matcherna som planerat, dock alltid med iakttagande av myndigheternas aktuella råd och riktlinjer. Start för dessa matcher ligger i mitten på maj så vi kommer återkomma efter vi haft möte kring det.

Div. 4 pojk & flick (13–14 år) serierna spelas som planerat,
Start för dessa matcher ligger i mitten på maj så vi kommer återkomma efter vi haft TK möte kring det.

P15, P16 och F15 (gemensamma serier med Bohuslän) är redan lottade som enkelserier där vi skjuter fram matchstarten tills i juni och slopar det tänkte slutspelet. Serien lottas inte om utan datumen på matcherna flyttas bara framåt.

DM för senior pausas f.rom 1 april 2020 och fortsätter med de matcher som är kvar i gruppspel samt slutspel längre fram. Tidigare regler gäller om förening inte vill delta utan lämna WO. Ingen straffavgift utgår, samma gäller om om någon förening vill skjuta upp match så är det dennes önskan som tillmötesgås hälsar TK .

Här kommer deltagande lag få information vad som kommer att gälla.

Planerade ungdoms DM för junior skjuts framåt och kan starta längre fram.

Motionsfotbollen bjuder inte in till sammandrag under våren utan skjuts fram till mitten av augusti.

Lokala cuper som sanktionerats av förbundet ställs in fram till 1/8-2020, vi följer Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer, alltså ej över 50 personer.
Lokala träningsmatcher kan spelas om man följer Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer. Dalsland, har beslutat att inte tillåta träningsmatcher där man bokar motstånd över Distriktsiktsgräns, pga. smittorisk, gäller fr.o.m. 30 mars 2020.

Uppdatering gällande träningsmatcher
Uppdaterad: 2 april 10:00:
Folkhälsomyndigheten har den 1 april 2020, för att motverka spridningen av covid-19, meddelat nya allmänna råd, bl.a. att idrottsföreningar bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
I de nya allmänna råden uppmanas föreningar också att skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
SvFF:s skarpa rekommendation är att hela svensk fotboll, förbund och föreningar, följer dessa allmänna råd. Se länk till de uppdaterade riktlinjerna längre ner på den här sidan.

Här är viktigt att betona skillnaden mellan tränings- och tävlingsmatch.
En träningsmatch kan ställas in utan större konsekvenser. Det är inte förhållandet med en tävlingsmatch samt så ställs inte samma krav på en träningmatch som på en tävlingsmatchprestationsmässigt.

För lag anmälda utanför distriktet gäller samma som för träningsmatcher. Inga lag spelar i annat distrikt än Dalsland under rådande situation , ni erbjuds bli inlottade med ytterligare ett lag i DFF serier

Följande inbokade utbildningar och samlingar skjuts upp, till 15 april - 2020

Domare – Föreningsdomarutbildare 25/3 uppskjutet
Elektroniskt Domararvode 30/3 uppskjutet
Tränarutbildning - C diplom 23-24/3 uppskjutet
Spelarutbildning – All inplanerad Distriktslagsverksamhet

Ni som förening ansvarar för att se till att de domare som dömde i er förening under 2019, barn o ungdomsfotboll får de nya Spelregler för barn & ungdom 2020 (beställs på Sisu idrottsböcker genom er sisu konsulent

Samt att ni även beställer spelregler 2020 även detta hos Sisu konsulent

De nya spelformerna finns på DFF hemsida att skriva ut https://www.svenskfotboll.se/svff/nationella-spelformer/ , det finns smärre regeländringar i år mot i fjol därav dömer Inga föreningsdomare (som EJ gick utbildning 2019) säsong 2020. Vi hoppas kunna ha utbildningar längre fram men avvaktar och återkommer med info

DFF Tävlingskommitté kommer återkomma inom kort med upplägg, omgångstart mm för respektive serie på senior och ungdom.
Reservationer för eventuella ändringar kan komma att ske pga. nya restriktioner.
Måndag den 30 mars 2020 uppdaterat 1 april, uppdaterad 3 april

Dalslands Fotbollförbund Styrelse & Tävlingskommitté