Distriktsträning F04

Inbjudan till träning med Distriktstrupp för flickor födda 2004.

Härmed inbjuds Du, flicka som är född 2004 och som är intresserad, ambitiös och motiverad till att delta i Dalslands Distriktslag. Vi laddar nu upp inför kommande Distriktscupsom går av stapeln i Uddevalla 6-8november. Alla tjejer som är intresserade är välkomna att delta under denna träning som är ett tillfälle attse hur våra spelare utvecklats.

Plats: Bengtsfors -Långevikonstgräsplan

Tid: Lördagenden 17oktober kl. 11.00-13.00

Utrustning: Träningskläder för 1pass på konstgräs, benskydd, vattenflaska.

Kostnad: 200kr/ deltagare. Avgiften faktureras föreningen.

Anmälan. Anmälan bör ske genom aktuell föreningså att de tydligt informerar spelare om föreningens policy gällande avgifter vid träning med Distriktstruppen.

Anmälan är bindande och skall vara oss tillhanda senast torsdagen den 15/10. Anmälan sker via nedanstående länk:

Välkomna!

Patric Mossberg 0730-506794

Jonas Rehnberg 0730-343787