Föreningslivet så funkar det!

Tillsammans med RF-SISU skapar vi nu möjlighet för ännu fler att förstå hur föreningslivet fungerar. Tillsammans med andra kommer vi att få en kväll där vi på ett enkelt sätt får grunderna till hur det funkar.

Hur fungerar svensk idrott?

Vad är ideellt ledarskap?

Varför finns en styrelse

Föreningen leds demokratiskt

Varförfinns idrotten i Sverige

Anmälan sker här :

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1413778

Välkomna!