Nu ska alla spelare över tolv år registreras

De nya bestämmelserna innebär att landets föreningar har fram till 31 juli på sig att registrera samtliga spelare födda 2008 och tidigare. I alla matcher med spelare från tolv år och uppåt kommer elektronisk domarrapport successivt börja användas (vilket innebär att alla spelare måste registreras i den innan match).

Inget hindrar att man registrerar även yngre spelare. Det är vanligt med lag med fler årskullar och i de fall där ett tolvårslag innehåller ännu yngre spelare förutsätter det att även de finns registrerade i Fogis.