Samling och utbildning Pojkar 05

Inbjudan Samling för pojkar födda 2005

Härmed inbjuds DU, pojke född 2005och som är intresserad, ambitiös och motiverad till att delta i distriktstrupp i Dalsland. Det är också en utbildningsresa vi gör för att skapa så bra utbildningsmöjligheter som möjligt för våra spelare i distriktet.

Plats: Mossängen, Åmål(konstgräs)

Tid :  Lördag 22februarikl.09.00-14.00

Hålltider:

09.00 – Samling och anmälan, Vikenborg,09.15 –Teori, speluppbyggnad,11.00 – Lunch

11.40 – Ombyte, Rösvallen, 12.00 – Träningspass, speluppbyggnad13.45 – Avslutning och dusch

Utrustning

Träningskläder för ett träningspass, benskydd, vattenflaska, 1st5:ans fotboll per deltagare, anteckningsmaterial.

Kostnad

300kr per deltagare, faktureras föreningen.

Anmälan

Bör ske genom aktuell förening så att de tydligt informerar spelare om föreningens policy gällande avgifter vid träning med Distriktstruppen.

Anmälan är även öppen för ledare i dalsländska fotbollsföreningar. Samlingen kommer att utgöra möjlighet till fortbildning och ge dig som ledare en djupare förståelse för DFF:sverksamhet.

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 24/1. Anmälan sker via Fogis: https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=47694

Är det någon spelare som kräver speciell kost så vill vi att du anger det vid anmälan. Frågor besvaras av Distriktsförbundskapten Joachim Dahlman,0769-497700, eller Pelle Jansson,0701-477217.