Uppdaterade covid 19 restriktioner

Regeringen meddelade för en stund sedan att de beslutat att fortsatt uppmana kommuner och regioner att hålla verksamhet som inte är nödvändig, och som inte regleras av begränsningsförordningen, stängd. Uppmaningen bedöms behöva gälla åtminstone t.o.m. den 18 april.

Beträffande SvFF:s coronariktlinjer är den enda justering som beslutet föranleder att "slutdatumet" för den aktuella uppmaningen justeras i enlighet med beslutet, dvs. "till och med den 18 april". Den tidigare uppmaningen löper ut i dag.

Restriktioner och råd uppdaterade 31 mars 2021