Fotbollsutveckling

Utskottet jobbar med att utveckla fotbollen i distriktet med olika insatser. Det är inom specifika områden eller aktiviteter.

Utskottet består av:

Brittmarie Prim - Ordförande och Distriktslagsansvarig

Tel 073-3255304, prim@vastfrakt.se

Mikael Israelsson . Spelarutbildare och fotbollsutvecklare

Tel 070-2275385, mi.famis@telia.com

Henrik Olsson - Ansvarig Fotbollen Fair Play och Fotboll i Grundskolan

073-9847742, henrik.olsson@mellerud.se

Calle Andersson - Ansvarig Fotbollen Fair Play och Fotboll i Grundskolan

072-3065515, calle.anderson@hotmail.com

Eva Källén - Ansvarig knäkontroll

072-5445211, eva.kallen@vgregion.se