Fotbollsutveckling

Utskottet jobbar med att utveckla fotbollen i distriktet med olika insatser. Det är inom specifika områden eller aktiviteter.

Spelarutbildningen har så smått öppnat upp igen med samlingar för flickor och pojkar födda-05. Vi avvaktar nu ytterligare besked men har nu en planering klar för hösten 2020 som givetvis kan komma att revideras.

Via bifogad länk kan ni se hur planeringen ser ut i dagsläget och vi kommer att uppdatera denna efter sommaren.

Planering 2020:

Utskottet jobbar med våra unga spelare för att ge så bra förutsättningar för utveckling inom fotbollen som möjligt. Framför allt jobbar vi med våra distriktslag samt ser till att vi har utbildning i skolan både i formen av "Fotboll i skolan" och NIU Fotbollsgymnasium i Åmål.

Vid respektive flik till vänster går det att läsa om våra olika lag samt områden vi har att utveckla i distriktet.

Vi syns på en plan nära dig!