F-01

Distriktsförbundskapen

Margaretah Uhlin

070-3746472

Program 2017

Samling 11/3 Bollhallen Åmål

Då det varit väldigt mycket matcher under våren har vi beslutat att

lägga merkraft under hösten för att skapa något tillsammans.

Vi återkommer med information.