P 03

Distriktskaptener:

Kristofer Wennerström 0733948249


Gustav Källén 0768357766

Jonatan Rizkallah 0725181086

Preliminär planering 2019

7/4 Match mot P04

28/8 Förberedelseträning "Västläger"

9-11/8 "Västläger" i Uddevalla

18/8 Plats ej klar

13/10 Plats ej klar

20/10 Plats ej klar

9-10/11 Distriktscupturnering ??