P-04

Distriktskapten Pelle Jansson 0701477217

Ass Distriktskapten Edin Mesic 0768268381

Ass Distriktskapten Almir Aldzic 0761387142

Planering 2019

27/1 Plats ej klar

24/2 Plats ej klar

24/3 Plats ej klar

7/4 match mot P03

28/4 Plats ej klar

30/5 - 1/6 Uddevallalägret

30/6 - 5/7 Utvecklingslägret Halmstad