Domararvoden 2019

Domarersättning för 2019

Föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till domare 2018 (PDF-dokument, 96 kB)