Domararvoden 2018

Domarersättning för 2018 (PDF-dokument, 51 kB)

Föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till domare 2018 (PDF-dokument, 96 kB)