Resekostnadsfördelning 2019

Precis som tidigare år kommer vi även denna säsong att fördela resekostnaderna för domare i Division 5,6,7 Herrar och Division 4 Damer samt div.2 pojkar, div 1 och 2 flickor

Hemmalaget betalar vid varje match domarersättning, dvs arvode, reseersättning och i förekommande fall även restidsersättning till både domare och assisterande domare.
Efter spelårets slut redovisar sedan varje förening vilka reseersättningar man betalt ut. Dalslands FF räknar sedan ut en medelkostnad per förening i respektive division.

De föreningar som betalt ut mer än medelkostnaden får tillbaka pengar medan de föreningar som betalt mindre än medelkostnaden i gengäld blir fakturerade mellanskillnaden. Fördelning av resekostnaderna gäller seriematcher och inte de ev. kvalmatcher som spelas efter seriernas slut.

Redovisning av respektive förenings domarkostnader för seriespelet skall vara DFF:s kansli tillhanda senast 2019-10-31. Slutlig fördelning kommer att genomföras så snart samtliga föreningar redovisat sina kostnader.

Redovisningsblankett herrar div 5 2019 (Excel-dokument, 46 kB)

Redovisningsblankett herrar div. 6 2019 (Excel-dokument, 46 kB)

Redovisningsblankett herrar div. 7 2019 (Excel-dokument, 46 kB)

Redovisningsblankett damer div. 4 2019 (Excel-dokument, 46 kB)

Redovisningsblankett div. 3 flickor 2019 (Excel-dokument, 46 kB)