DFF: s kommittéorganisation

Verkställande utskott VU
VU består av tre ordinarie ledamöter samt en adj. sekr.
VU:s uppgift är att bereda ärenden inför styrelseavgörande och besluta i löpande ärenden då styrelsen inte sammanträder.
VU handlägger ansökningar till Idrottslyftet.

Domarkommitté DK
- Klassificering
- Matchtillsättning
- Rekrytering
- Utbildning
- Utveckling

Tävlingskommitté TK
- Tävling, senior
- Tävling, ungdom
- Futsalutskott
Disciplinutskott DpU
- Bestraffningsärenden avseende spelare och ledare som blivit anmälda för grova förseelser

Fotbollsutvecklingskommitté FUK
- Distriktslagsverksamheten
- Skolfotbollsutveckling
- Talangutveckling
- Zon-/Tematräning

Föreningskommitté FK
- Föreningsutveckling
- Spelarutveckling
- Tränarutbildning
- Landslagets Fotbollsskola
- Idrottslyftet inriktning, utformning, upplägg etc.
- Evenemang

Landsbygd- och anläggningskommitté LAK
- Anläggning
- Kommun
- Affärsutveckling
- Landsbygdsutveckling