Föreningar kan få stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Nyhet från RF.

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/foreningarkanfastodforanpassadverksamhetundercoronakrisen/