Distriktskaptener

Jörgen Magnusson

Distriktskapten pojkar 02

Mobil: 070-262 10 19
E-post: magnusson.jorgen@hotmail.com

Anto Barisic

Distriktskapten pojkar 02

Mobil: 070-523 29 96
E-post: antobarisic@hotmail.com

Jörgen Nordqvist

Distriktskapten flickor 03

Mobil: 070-362 00 26
E-post: jorgen.nordquist@hotmail.se

Kristofer Wennerström

Distriktskapten pojkar 03

Mobil: 073-394 82 49
E-post: kristofer.wennerstrom@vgregion.se

Gustav Källén

Distriktskapten pojkar 03

Mobil: 076-835 77 66
E-post: gustavkallen73@hotmail.com