Handledare-Instruktörer

Behöriga instruktörer för att utbilda i tränarutbildningar C-diplom, B-diplom ungdom och B-diplom senior.

Calle Andersson

Mobil: 072-306 55 15
E-post: carl.andersson@mellerud.se

Elinor Thuresson

Mobil: 073-647 98 80
E-post: elinor_thuresson@yahoo.com

Magnus Wallin

Tel: 0532-141 12
Mobil: 070 - 616 12 30
E-post: wallin.magnus@hotmail.se

Martin Åström

Tel: 0531-108 89
Mobil: 070-673 89 47
E-post: martin.astrom@stromkullegymnasiet.se

Mikael Israelsson

Tel: 0530-601 29
Mobil: 0702-27 53 85
E-post: mi.famis@telia.com

Mikael Larsson

Tel: 0532-250 16
Mobil: 070-320 73 66
E-post: leomalvaspappa@telia.com

Patric Mossberg

Tel: 0532-716 19
Mobil: 073-050 67 94

Per-Olof Segerlind

Tel: 0531-102 12
Mobil: 0733-96 16 65
E-post: per-olof.segerlind@utb.dalsed.se