Revisorer

Malin Carlsson

godkänd revisor

Mobil: 0705-72 85 16

Kjell Pettersson

Tel: 0532-101 61

Holger Andersson

Tel: 0532-143 33

Anna De Blance

godkänd revisor

Tel: 0522-64 65 00

Eva Högfeldt

ersättare