Att anlägga en gräsplan

http://fogis.se/anlaggningarenor/underlag/naturgras/anlagga/