E.ON: s och Svenska FF: s energifond för fotbollsanläggningar

E.ON:s och Svenska Fotbollförbundets Energifond för fotbollsanläggningar.

E.ON:s och Svenska Fotbollförbundets gemensamma energifond, som de två första åren, från starten 2011, riktade sig enbart till landsbygdsföreningarna, visade sig vara en lyckad hjälp och öppnades upp 2013 för att möjliggöra för alla fotbollsföreningar, som äger och/eller driver sin fotbollsanläggning, att kunna söka medel ur Energifonden.

Under åren 2011-2015 har 8 305 000 kronor fördelats på 405 anläggningsprojekt.

Energifondens syfte är att erbjuda fotbollsföreningar möjlighet att ta steget till en mer effektiv energiförbrukning på sin fotbollsanläggning, att uppmuntra till en omställning från direktverkande el till alternativa energikällor för att minska sitt elberoende och genom dessa energibesparande åtgärder förhoppningsvis kunna frigöra resurser till fotbollsverksamheten!

De som fått bidrag ur energifonden har investerat i:

 • Luftvärmepumpar
 • Bergvärme
 • Solvärme
 • Isolering av klubbhus
 • Byte av fönster m.m.

Klubbarna uppskattar sina årliga energibesparingar till 40-50 procent, både till följd av investeringar och installationer, men också genom en ökad medvetenhet och ett förändrat beteende hos sina medlemmar.

Även under 2016 ges möjlighet för alla fotbollsföreningar, som äger och/eller driver sin fotbollsanläggning, att söka medel ur Energifonden.

E.ON kan hjälpa till med bl.a.

 • Energiråd och tips
 • Specialavtal för fotbollsklubbar

Ni hittar mer information på www.EON.se/fotboll

Sollebrunn

Fördelningskriterier för Energifonden 2016

Syfte:

 • Energifonden ska, för att minska elberoendet, uppmuntra omställning från direktverkande el till alternativa energikällor och energibesparande åtgärder hos de fotbollsföreningar som äger och/eller driver egna fotbollsanläggningar.

Inriktningsregler:

 • Maxbidrag är 25000 kr.
 • Energideklaration får gärna bifogas.
 • I ansökan ska anges vad investeringen avser, vad den beräknas kosta och vilken effekt man beräknar uppnå.
 • Projekt som vill gå från direktel till alternativa energikällor för att minska elberoendet prioriteras.

Ansökningsförfarande:

 • Löpande ansökningstid. Endast nya projekt kan beviljas bidrag, d.v.s. projekt som inte påbörjats före ansökningsdatum.
 • Ansökan ställs till Svenska Fotbollförbundet, Att: Helena Bohman, Box 1216, 171 23 Solna. Ansökningsblankett hittar ni längst ned på sidan.

Beslut:

 • Tas på delegation i Anläggningskommittén i den takt ansökningarna kommer in och utan geografisk fördelning.
 • Bidrag betalas ut vid "projektstart" mot ett löfte om redovisning efter 1 år via anläggningsansvarig i respektive distrikt.
 • Föreningar kan bara ansöka om bidrag en gång per år.

Ansökningsblankett nedan - fylls i via datorn:

Ansökningsblankett - Energifonden (PDF-dokument, 239 kB)

För att läsa och skriva ut PDF-filer behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader från Adobe. Om du inte har det installerat på din dator kan du ladda hem det genom att klicka på ikonen nedan.

Tips: Klicka på länkarna med höger musknapp och välj "Spara mål som", för att spara ner filen direkt till din hårddisk.

Hämta Acrobat Reader från Adobe

Redovisning - efter genomfört projekt
Fotbollsförening, som beviljas medel ur Energifonden, förbinder sig samtidigt att senast 1 år efter erhållet bidrag, skriftligen redovisa sitt projekt till sin anläggningsansvarige.

Avsedd redovisningsblankett för Energifonden, kontaktuppgifter till anläggningsansvarig och mer information återfinns via länken nedan eller via rubriken Miljö & Energi - Energifonden - Redovisningsblankett i vänsterkolumnen:

Direktlänk till "Redovisningsblankett - Energifonden"