Energifonden

Syfte:

  • Energifonden ska för att minska elberoendet uppmuntra omställning från direktel till alternativa energikällor och energibesparande åtgärder hos de landsbygdsföreningar på orter med mindre än 3.000 inv som äger och/eller driver egna anläggningar.

Arbetssätt:

  • Energifondens upplägg godkänns av Medlemskommittén , Anläggningskommittén och Förbundsstyrelsen.

Inriktningsregler:

  • Maxbidrag blir 25.000 kr.

  • Energideklaration får gärna bifogas.

  • I ansökan ska anges vad investeringen avser, vad den beräknas kosta och vilken effekt man beräknar uppnå.

  • Projekt som vill gå från direktel till alternativa energikällor för att minska elberoendet prioriteras.

  • Ansökning http://fogis.se/anlaggningarenor/stod-kontakt/nya-energifonden/