Vanliga frågor kring dispens från förbud att kora segrare

Vanliga frågor kring dispens från förbud att kora slutsegrare i åldersklasserna 12 år och neråt.