Viktig information gällande grov utvisning

Viktig information gällande grov utvisning