Information Projektstöd 2020/2021

Projektstöd IF 2020/2021

Projektstöd inom barn- och ungdomsidrott syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsfotboll i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025 och Svenska Fotbollförbundets Strategi 2018-2022.

Under perioden 2020–2021 är det tre områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för:

• få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten • utbildade barn- och ungdomsledare • idrottssvaga områden (ansökan kan enbart göras via distriktsidrottsförbund) • Kontakta ert fotbollsdistrikt (DFF) för de två första punkterna eller ert RF-SISU distrikt för mer information om projektstödet ( idrottssvaga områden) Ansök via idrott online som tidigare år under de två rubriker som står nedan. • utbildade barn- och ungdomsledare: Här söker ni till bla. Landslagets Fotbollsskola ledarutbildning, C Diplom , B-Ungdom • få fler barn/ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten: kan man söka tex enligt nedan: • PROJEKTSTÖD - Huvudmål:

"Få fler barn/ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten" Syfte: Stödets syfte är att genom beviljade projekt uppmuntra fler barn/ungdomar att stanna kvar inom föreningar i Svensk Fotboll . Medel kan gå till projekt som: 1) Utvecklar eller implementerar nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen 2) Anpassar idrottsytor/köper in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta 3) Utvecklar föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande