Begränsat registerutdrag

Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg

När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik och ska arbeta med barn med i en annan verksamhet än skola ska du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetet kan till exempel vara ett uppdrag i en förening.

 

Länk för att beställa utdrag