Att tänka på vid arrangera match & sammandrag

Att tänka på inför att arrangera sammandrag & seriespel med och utan tabell 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9

Att ledare eller kansli beroende på vilken rutin just er förening har sänder ut inbjudan med tider till de färdiga lottningarna i Fogis, endast ordning kan flyttas inte motstånd ca 1–1 ½ vecka innan sammandrag.

• Vid enskilda matcher bokar man dag och klockslag som passar bägge lagen, detta görs genom att man ringer runt till de lagen som spelar i ens serie• Att man i pandemitider inte byter om på plats utan kommer ombytta.
• Har toaletter upplåsta och handsprit tillgängligt
• Har spelformerna utskrivna och gärna upphängda där domaren byter om
• Spelar två (2) matcher samtidigt vid sammandrag
• Tänker på att föräldrar står på ena långsidan och ledare med barn på andra i alla spelformer
• Gärna har kiosk och korvförsäljning i covid anpassad modell
• Vi vill att ni tänker på att så länge inte antal personer kring ett arrangemang ändrats så är det 8 personer
som gäller, det betyder ingen publik.
• Vi rekommenderar att ni har en matchvärd som har matchvärds västen på som delades ut ifjol för denna kontroll.
• Använd Min Fotboll appen och glöm ej dela ut era Gröna Kort till en spelare i motståndarlaget som variet en fair play spelare, dessa har levererats till er förening.


https://aktiva.svenskfotboll.se/tranare/spelformer/


3 mot 3 (6–7 år) spelar med boll storlek 3, spelar 4 perioder på 4x3 minuter, nät sarg skall användas och det finns två planer att hämta på DFF och detta görs i god tid av arrangerande förening, ingen begränsning på antal spelare finns föreningsdomare dömer.


5 mot 5 (8–9 år) spelar med Bollstorlek 3, spelar 3 perioder på 3x 10 min, 5 manna mål ingen begränsning på antal avbytare föreningsdomare dömer.


7 mot 7 (10 år) spelar med bollstorlek 4, spelar 3 perioder på 3x15 min, 7 manna mål, ingen begränsning på antal avbytare föreningsdomare dömer.


7 mot 7 (11–12 år) spelar med bollstorlek 4, spelar 3 perioder på 3 x 20 min, 7 manna mål, ingen begränsning på antal avbytare, föreningsdomare dömer.


Från 12 år tas matchtrupp ut i Fogis, nytt för i år, alla spelare skall vara registrerade i Fogis.


9 mot 9 (13–14 år) spelar med Bollstorlek 4, spelar 3 perioder på 3x 25 min, spelar med 7 manna mål om inte 9 mot 9 mål finns i föreningen, spelar på 9 mot 9 plan utifrån föreningens förutsättningar, plan mått finns
rekommenderade i spelformslänken, vi utgår från ålder 13 år i vårt division spel.


Föreningsdomare utbildade i DFF regi Steg 1 dömer dessa matcher.
Minimum ålder är i år 15 år på dessa domare.
Matchtrupp tas ut i Fogis, man lämnar ett ex till domare och ett ex till motståndare, alla spelare skall vara registrerade
i Fogis.Matchens resultat skall rapporteras av hemmalaget via SMS senast 1 timma efter match.

Kan skrivas på två sätt:
▪ Matchnummret hm-bm (HM =hemmalagsmål – BM = bortalagsmål)
▪ Matchnummret hmbm (HM =hemmalagsmål – BM = bortalagsmål)
SMS:et skickas sedan till 0730 126 126


Vid eventuell grov händelse av spelare eller ledare skall arrangerande
förening eller person på DFF hjälpa domaren att göra en anmälan till DFF: s Disciplinnämnd,
https://www.svenskfotboll.se/4986c1/globalassets/distrikt/dalsland/dokument/domare/anmalan-grov-utvisning.pdf


I alla serier gäller ett dispensförfarande, max 2 överåriga får delta per match (i sammandrag kan man ha med 4 spelare men bara 2 i vardera matchen, godkända dispenser finns på DFF hemsida.
I år gäller INTE tre överåriga i division spelet vilka som helst.


Dalslands Fotbollförbund
Tävlingskommittén