Flickor 16 program

Samtliga nedanstående datum är preliminära men vi jobbar på att få dessa klara med planer och tider.

Datum              Tid            Plats                              Innehåll

2021-05-30       18.00        Digitalt                           Planering 2021

2021-08-13       Heldagar   Uddevalla                        3 dag läger (uttagning)

2021-09-12       13.00        Plats ej klar                     Spelets skeenden

2021-09-26                       Plats ej klar                     Formationer

2021-10-24       10.00        Plats ej klar                    Spelsätt DFF

2021-11-07       13.00        Plats ej klar                    Match

2021-11-19       Heldagar   Plats ej klar                    DUT - 3 dagar