Flickor 16 program

Samtliga nedanstående datum är preliminära men vi jobbar på att få dessa klara med planer och tider.

Datum              Tid            Plats                              Innehåll

2021-05-30       18.00        Digitalt                           Planering 2021

2021-08-29       10.00        Plats ej klar                    Spelets skeenden

2021-09-12       13.00        Plats ej klar                    Formationer

2021-10-24       10.00        Plats ej klar                    Spelsätt DFF

2021-11-07       13.00        Plats ej klar                    Match

2021-11-19        Heldagar  Plats ej klar                     DUT - 3 dagar