Flickor 16 program

Samtliga nedanstående datum är preliminära men vi jobbar på att få dessa klara med planer och tider.

Datum              Tid            Plats                              Innehåll

2021-05-30       18.00        Digitalt                           Planering 2021

2021-08-13       Heldagar   Uddevalla                        3 dag läger (uttagning)

2021-10-23/24   Heldagar   Bengtsfors                     Läger/övernattning

2021-11-13                        Ed                                Match

2021-11-19       Heldagar   Bengtsfors                     DUT - 3 dagar