Pojkar 16 program

Datum              Tid            Plats                              Innehåll

2021-05-30       18.00        Digitalt                           Planering 2021

2021-08-13       Heldagar   Uddevalla                        3 dag läger (uttagning)

2021-10-23/24  10.00        Plats ej klar                    Spelsätt DFF

2021-11-07       13.00        Plats ej klar                    Match

2021-11-14                       Ed                                 Match